INTENCJE SZCZEGÓŁOWE
1. Intencje wynagradzające Najświętszemu Sercu Jezusa
     • za niewierność przyrzeczeniom złożonym przy Chrzcie Świętym,
     • za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania wobec Przenajświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa,
     • za zaniedbywanie uczestnictwa w Eucharystii i innych sakramentach,
     • za brak przebaczenia krzywdzicielom,
     • za zaniedbywanie modlitwy i nawrócenia,
     • za zaniedbywanie pokuty i umartwienia,
     • za zaniedbywanie nabożeństwa do krzyża,
     • za bluźnierstwo wykorzystywania krzyża jako znaku do jakichkolwiek walk,
     • za brak odpowiedzi na wezwanie do ofiarowania siebie Bogu,
     • za odrzucanie i niechęć do przyjmowania oraz znoszenia w poddaństwie wszystkich cierpień, które Bóg nam zsyła, jako zadośćuczynienie za grzechy i uproszenie nawrócenia grzeszników,
     • za niewierność przyrzeczeniom złożonym przy Akcie Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana,
     • za trwanie w nałogach,
     • za odrzucanie i niewierności wobec sakramentu małżeństwa,
     • za grzechy aborcji,
     • za grzechy i niewierności kapłanów i osób konsekrowanych.
2. Intencje wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi
     • za wszystkie zniewagi i bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu, Dziewictwu i Boskiemu Macierzyństwu Maryi,
     • za szerzenie obojętności, pogardy i odrazy wobec Niepokalanej Matki,
     • za brak uznania Maryi za Matkę wszystkich ludzi,
     • za urąganie Matce Bożej w Jej świętych wizerunkach,
     • za brak odpowiedzi na wszystkie życzenia Matki Bożej w Fatimie,
     • za niewierność Ślubom Jasnogórskim.
3. Intencje błagalne
     • o odnowienie w Duchu Świętym oblicza naszej Ojczyzny,
     • o łaskę odnowy Świętego Kościoła Katolickiego, przede wszystkim w sakramencie kapłaństwa i w sakramencie małżeństwa,
     • o nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne,
     • o łaskę nawrócenia zatwardziałych grzeszników i przeciwników kościoła,
     • o pokój w ludzkich sercach i między narodami,
     • o upowszechnienie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca we wszystkich zgromadzeniach zakonnych i świątyniach w Polsce i na świecie.
     • Za papieża Franciszka, aby doprowadził Kościół do świętości przez Niepokalane Serce Maryi. 
4. Wszystkie intencje Matki Bożej odnośnie nas, Ojczyzny, Kościoła i świata.